Tijdens een raadpleging wordt een reeks onderzoeken uitgevoerd:

Oogdruk

Het kamervocht wordt aangemaakt door het straallichaam of corpus ciliaris in de achterste oogkamer, het gaat langs de lens door de pupil naar de voorste oogkamer.

 

Vandaar wordt het door het trabeculum en door de kanaaltjes van Schlemm afgevoerd naar de bloedbaan.

 

Zo wordt het vocht ieder anderhalf uur ververst.

 

In een gezond oog vermengt het kamervocht zich met het glasvocht.

 

Zie voor meer informaties https://www.gezondheid.be/

Gezichtsveld

Met dit onderzoek worden de grenzen van het gezichtsveld afgelijnd.

 

Het gezichtsveld is het beeld dat we zien met ëën oog, terwijl we naar een vast punt kijken.

 

Daarnaast worden ook de lichtgevoeligheid binnen het gezichtsveld getest.

Gezichtsscherpte

Gezichtsscherpte wordt eerst gemeten door de computer.

 

Objectieve breking wordt aldus verkregen.

 

Dit wordt gecontroleerd door de TOA, die de subjectieve breking meet.

 

Deze twee brekingen (subjectief en objectief) worden vervolgens vergeleken.

 

Dit zal uiteindelijk wijzen op refractieve fouten, zoals bijziendheid, verziendheid, astigmatisme en presbyopie.

Optische gebreken:

Myopie of bijziendheid

Betekend niet goed kunnen zien in de verte.

 

Voorwerpen dichtbij kunt u wel goed zien.

 

Myopie is de meest voorkomende refractive afwijking. Het oog is te lang. Hierdoor komen de lichtstralen vóór het netvlies samen.

 

De brilglazen hebben dan ook een negatief cijfer, bijvoorbeeld -3 dioptrie (-3 D).

 

De oorzaken zijn familiaal en leeftijd gebonden. Bijziendheid neemt dikwijls toe in de puberteit en stabiliseert nadien. Met uw arts zal de beste behandeling voorgesteld worden.

 

Deze bestaat uit brilglazen, contactlenzen, laserbehandeling of een heelkundige ingreep (lensimplantatie) met behoud van uw eigen ooglens.

Astigmatisme

Is een cyclindrische afwijking van het oog waardoor uw zicht zowel in de verte als dichtbij onscherp is.

 

Om scherp te kunnen zien, moet het hoornvlies een gelijke kromming hebben in alle richtingen.

 

Bij astigmatisme is de kromming niet hetzelfde in alle assen.

 

Een normaal oog, kan men vergelijken met een voetbal, een astigmaat oog met een rugbybal.

 

Dit zorgt voor een vervorming van de beelden.

 

Astigmatisme kan voorkomen in combinatie met bijziendheid (myopie) en verziendheid (hypermetropie).

 

De behandeling zal met de arts besproken worden; er zal een keuze gemaakt worden tussen brilglazen, contactlenzen of een heelkundige ingreep (laser of intraoculair lens).

 

Zie voor meer informatie https://www.uzleuven.be/nl/astigmatisme

Hypermetropie of verziendheid

U ziet onscherp in de verte en nog waziger dichtbij.

 

Dit oog is te kort.

 

Hierdaar komen de lichtstralen achter uw netvlies samen.

 

Uw brilglazen hebben dan ook een positief cijfer, bijvoorbeeld +3 dioptrie. (+3 D).

 

U vindt hier een aantal mogelijke behandelingen voor deze aandoening.

 

Met uw arts zal voor u de meest geschikte voorgesteld worden.

 

Deze bestaat uit: brilglazen, contactlenzen, laserbehandeling of een heelkundige behandeling (lensimplantaat) met of zonder behoud van uw eigen ooglens.

Presbyopie

Is een oogafwijking die tot gevolg heeft dat men dichtbij slechter kan zien.

 

Het afnemen van de elasticiteit van de ooglens is er de oorzaak van.

 

Dit ontstaat meestal rond de 40-45 jaar.

 

De behandeling zal met uw arts besproken worden.

 

Een keuze kan gemaakt worden tussen een bril (mono-, bi-of multifocale positieve dioptrie bijvoorbeeld + 1,5D), contactlenzen of heelkundige ingreep (bijvoorbeeld clear lensextractie.

 

Is dezelfde ingreep als voor een cataract operatie).

 

Doch hier is er geen RIZIV terugbetaling.